TOERISME TIJDENS CORONA

Analyse van de verblijfscijfers in Gelderland tijdens corona

Meer over Pim Nouwens

Dat old-school met je fingerspitzengefühl aan de gang heeft natuurlijk wel wat, maar met al die data die tegenwoordig beschikbaar is. Dan is het toch ook wel heel interessant om daar onderbouwde keuzes mee te maken. En al die kennis en inzichten probeer ik te leveren aan collega's, gemeentes en toeristisch bedrijfsleven op de Veluwe.

Geschreven door:
Pim Nouwens
Market Intelligence Analist

VERBLIJFSGASTEN IN GELDERLAND

In januari t/m augustus verbleven er dit jaar 2.263.000 gasten in Gelderland. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 3.023.000. Een afname van ruim 25%. Dat heeft natuurlijk alles met corona te maken. Om de invloed daarvan goed inzichtelijk te krijgen, zie je in de grafiek de trend van het aantal verblijfsgasten per maand in Gelderland dit jaar, afgezet tegen dezelfde maanden vorig jaar. Bij een gelijk aantal gasten in 2019 en 2020 kom je dus op 100% uit. Ter verduidelijking is op die waarde de grijze lijn getrokken.

In januari en februari is er nog een flinke stijging van 11% en 15% te zien. In maart worden de eerste coronamaatregelen genomen en zet de daling in. Met daarna april als dieptepunt, waarbij er nog minder dan 10% van het aantal gasten is overgebleven. In mei komen de eerste versoepelingen en durven een aantal mensen het weer aan om eropuit te trekken en te overnachten. Gelderland is relatief populair en zit vergeleken met andere provincies aan de bovenkant met 39%. In juni zet het herstel verder door met 62% en als de echte zomerperiode begint dan is er zelfs een stijging van 12% te zien ten opzicht van juli 2019. Na de zomer begint het aantal positieve tests in Nederland weer op te lopen. De eerste verscherpingen in het beleid werden in september dan ook gedaan door het kabinet, zij het in eerste instantie nog relatief licht en lokaal (6 regio’s in met name het westen van het land).

Laatste update
In januari zijn de cijfers van oktober beschikbaar gekomen. Daarin is te zien dat er ten opzichte van vorig jaar in oktober 17% minder verblijfsgasten in Gelderland zijn geweest. Halverwege oktober werden er strengere maatregelen genomen door het kabinet en begin november nog meer. Dus het is volgens verwachting dat we hier een trendbreuk en dus daling zien. Op de volgende pagina’s wordt er dieper op de cijfers ingezoomd.

De cijfers van CBS lopen altijd 2 a 3 maanden achter, dus verder kunnen we nog niet kijken.

GELDERLAND VS NEDERLAND

In deze grafiek is dezelfde (groene) lijn van Gelderland afgezet tegen die van het landelijk gemiddelde en die van Noord-Holland. De laatste is gekozen om wat meer duiding te kunnen geven. Je ziet namelijk exact dezelfde tendens, maar wel een aanzienlijk verschil in impact. Dit heeft er ongetwijfeld mee te maken dat een provincie als Noord-Holland (met Amsterdam als grote trekpleister natuurlijk) enerzijds veel afhankelijker is van buitenlands toerisme en anderzijds dat steden minder in trek waren deze coronatijd dan landelijke en natuurgebieden. Ter vergelijk: waar in Gelderland 17% van alle bezoekers uit het buitenland kwam in 2019, was dat in Noord-Holland 69%.

In Gelderland is de impact enorm. Ondanks dat januari en februari zijn meegenomen in het overzicht en dat de zomer zelfs een flinke groei liet zien zijn er nog altijd ruim 25% minder verblijfsgasten in 2020 (t/m augustus) geweest dan in dezelfde periode in 2019. De impact was wel minder groot dan in de rest van Nederland. Landelijk was er namelijk een afname van 38%.

HERKOMST

Wanneer de splitsing in herkomst gemaakt wordt is duidelijk te zien dat de binnenlandse markt minder hard geraakt wordt en zich met name veel sneller hersteld heeft. Door de maatregelen per land bleven veel Nederlanders dichterbij huis. Voor Nederlanders is Gelderland sowieso al een populaire bestemming en dat wordt versterkt doordat rust, ruimte en natuur nu een nog belangrijkere factor zijn geworden.

Binnen de buitenlandse markt is met name Duitsland belangrijk. In juli zitten die op 83%, maar ook België zit met 78% in deze zomermaand boven het gemiddelde van het totale buitenlandse bezoek. Je ziet dus eigenlijk dat Duitsers en Belgen nog relatief veel komen en andere herkomstlanden minder.

LAATSTE UPDATE
In oktober zagen we het totale aantal verblijfsgasten al dalen (vorige pagina’s). In deze grafiek is te zien waar dat vandaan komt: met name buitenlands bezoek. Het aantal binnenlandse gasten neemt met slechts 3% af, terwijl het buitenlandse bezoek keldert met een afname van 82%. Dat zagen we eerder ook al natuurlijk. Maatregelen zijn erg landgebonden. Reizen tussen landen wordt afgeraden of verboden, terwijl binnen landen er langer mogelijkheden blijven.

OVERNACHTINGEN

Behalve het aantal verblijfsgasten zijn ook het aantal overnachtingen interessant om naar te kijken. Daarin is weliswaar dezelfde lijn te zien, beide zijn natuurlijk ook erg met elkaar verbonden. Maar ook is te zien dat de impact op overnachtingen net iets minder groot is en dat betekent dus dat de gasten die bleven overnachten gemiddeld iets langer verbleven (zie ook volgende pagina). In september en oktober is dat verschil zelfs nog iets groter geworden. Misschien doordat in de zomer veel accommodaties helemaal vol zaten of doordat het vertrouwen om er weer op uit te durven trekken later in het jaar is gekomen.

VERBLIJFSDUUR

Het aantal nachten per gast is over de hele periode iets hoger. Met als uitschieter april. In deze maand is het aantal gasten en overnachtingen extreem laag, wat natuurlijk zijn invloed heeft op dit cijfer. Misschien dat de mensen die nog verbleven andere redenen hadden dan vakantie of zakenreis en daardoor langer verbleven. Of werden de cijfers minder betrouwbaar door de lage aantallen. In de maanden daarna wanneer vakanties weer meer ondernomen worden zien we het in ieder geval weer dalen. In Gelderland wat meer dan landelijk, wellicht omdat Gelderland altijd al een bestemming voor de ‘grote vakantie’ in de zomer is, waar andere provincies nu meer lange vakanties hadden dan normaal.

TYPE ACCOMMODATIES

Er zat een groot verschil in de maatregelen per type accommodatie, maar ook in waar gasten naar op zoek waren. Op bungalowparken en campings is meer ruimte, liggen meer in de natuur, is meer in de buitenlucht. Dus die waren in deze periode populairder.

Het is duidelijk te zien dat groepsaccommodaties de zwaarste klap hebben gehad. Qua regelgeving is daar lang heel weinig mogelijk geweest. Pas in juli is er herstel te zien, al is dat altijd nog fors minder dan vorig jaar. Waar de andere accommodatietypes in de zomer zelfs iets boven de 100%, dus op groei zitten. In september is hier ook al weer een flinke daling te zien.

De bungalowparken hebben qua aantal gasten de minst diepe val en het snelste herstel laten zien. Ook kampeerterreinen deden het, relatief uiteraard, goed. Al is daar in juni nog een opvallend dipje te zien waardoor hotels/pensions/b&b’s (het is een ruime categorie) even iets hoger uitkomt. In september trekken de kampeerterreinen de stijgende lijn voort, waar de rest (licht) daalt, terwijl in oktober er juist een veel stevigere daling is te zien dan bij de rest. Opvallend, ik heb daar niet direct een verklaring voor.

PS de piek in februari, met name voor kampeerterreinen, heeft wellicht te maken met het feit dat de schoolvakanties in 2020 volledig in februari vielen (waar dat vorig jaar nog een kleine uitloop in maart had). Daarnaast is dit een relatief getal, maar de absolute aantallen zijn in februari voor kamperen erg klein. Met dergelijk kleine aantallen is de kans op een groot verschil in relatieve zin eerder aanwezig.

VRAGEN EN/OPMERKINGEN?

Pim Nouwens
Market Intelligence Analist
088 366 02 50 p.nouwens@visitveluwe.nl
Voorblad
INHOUDSOPGAVE
VERBLIJFSGASTEN IN GELDERLAND
GELDERLAND VS NEDERLAND
HERKOMST
OVERNACHTINGEN
VERBLIJFSDUUR
TYPE ACCOMMODATIES
VRAGEN EN/OPMERKINGEN?
OOK INTERESSANT