DE BELGISCHE GAST

Meer over Pim Nouwens

Dat old-school met je fingerspitzengefühl aan de gang heeft natuurlijk wel wat, maar er is tegenwoordig zoveel data beschikbaar. Dan is het toch ook wel heel interessant om daar onderbouwde keuzes mee te maken. En al die kennis en inzichten probeer ik te leveren aan collega's, overheden, natuurorganisaties en toeristisch bedrijfsleven op de Veluwe.

Geschreven door:
Pim Nouwens
Market Intelligence Analist

INLEIDING

Na Duitsland is België de grootste herkomstmarkt voor inkomend toerisme naar Nederland. België telde op 1 januari 2019 11.431.406 inwoners volgens StatBel (het Belgische CBS). In 2019 kwamen 2,5 miljoen Belgen daarvan als toerist naar Nederland. Dat is dus ruim 20%. Het merendeel trekt naar Noord-Holland, maar ook Gelderland kan met zo’n 138.000 verblijfsgasten op veel Belgen rekenen. En dat is dus nog zonder de dagjesmensen.

Voor de Nederlandse markt zijn de Vlamingen het belangrijkst. Het ontbreken van een taalbarrière speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol, net als de nabije ligging van Nederland. 58% van de bevolking woont in Vlaanderen, dat zijn 6.589.069 mensen.

Belangrijk dus om zo veel mogelijk te weten over de Belgische bezoeker in het algemeen en de Vlaamse bezoeker in het bijzonder. Wie zijn het? Waar verblijven ze? Wat ondernemen ze op een vakantie? Wat geven ze uit? Hoe boeken ze? Etc. In dit document staan alle cijfers en inzichten die antwoord op deze vragen geven.

HOE ONTWIKKELT HET BELGISCHE INKOMEND TOERISME ZICH?

138.000 Belgen verbleven in 2019 minstens 1 nacht binnen Gelderland. Dat is een daling van 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook het aandeel van België in het totale inkomend toerisme daalde iets, van 21,6% naar 18,4%. Dit komt door de daling van het aantal gasten, maar vooral ook door de enorme stijging van het aantal gasten uit Duitsland.

Daarmee blijven onze zuiderburen alsnog stevig op een tweede plek staan. Dat staan ze landelijk ook, maar daar is het verschil met de andere landen veel kleiner en is het aandeel de helft kleiner. In het bijzonder voor Gelderland zijn de Belgen dus een belangrijke groep toeristen.

Opvallend is dat het aantal overnachtingen wel is gestegen van 347.000 in 2018 naar 365.000 in 2019. Dus de gemiddelde verblijfsduur is gestegen. Van gemiddeld 2,38 nachten per verblijf naar 2,64 nachten per verblijf.

ONTWIKKELING VERBLIJFSTOERISME

GELDERLAND VS NEDERLAND

GELDERLAND VS ANDERE PROVINCIES

VOORSPELLING

WIE ZIJN HET?

WIE ZIJN HET?

DOELGROEPEN

Binnen het lifestyle-segmentatiemodel van Motivaction worden consumenten ingedeeld op basis van socio-demografische variabelen, levensstijlen en reisbehoeften. De segmenten in dit model zijn vertaald naar 5 doelgroepen middels persona’s: Mary, Michael, Nora, Paul en Peter (wil je meer over hen weten? NBTC geeft inzicht).

LEEFTIJD

Een vakantie in Nederland is onder de Vlaamse jongeren (18-24 jaar) het meest populair. 65% van hen is wel eens op vakantie in Nederland geweest. Maar ook onder de 65-plussers is nog altijd ruim de helft wel eens in Nederland op vakantie geweest. De percentages van Vlamingen die wel eens een dagje naar Nederland zijn geweest liggen iets hoger, rond de 60%.

GEZINSSAMENSTELLING

De verschillen in populariteit van Nederland voor een dagtocht of vakantie is voor de gezinssamenstellingen niet heel groot. Een kleine afwijking zien we bij eenpersoonshuishoudens waar net iets minder dan de helft wel eens op vakantie in Nederland is geweest.

WAAR VERBLIJVEN ZE?

WAAR VERBLIJVEN ZE?


Belgen verblijven binnen Gelderland het vaakst in hotels/B&B’s/pensions. Twee op de drie kiest hiervoor. Daarna komen de bungalowparken, die doordat mensen daar veel langer verblijven wel het grootste aandeel in overnachtingen hebben. In tegenstelling tot de Nederlandse bezoekers, zijn kampeerterreinen bij Belgen veel minder populair.


De cijfers zijn pas sinds 2018 te specificeren naar herkomstland op provinciaal niveau. Dus de ontwikkeling gaat nu niet verder dan over de afgelopen 2 jaar. Hierin is te zien dat bungalowparken een stuk populairder zijn geworden, ten koste van de hotels/B&B’s.

HOE LANG BLIJVEN ZE?

HOE LANG BLIJVEN ZE?

138.000 Belgen verbleven in 2019 minstens 1 nacht binnen Gelderland. Dat is een daling van 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. En voor het eerst dat er een daling te zien is in de afgelopen jaren. Opvallend is dat het aantal overnachtingen wel is gestegen van 347.000 in 2018 naar 365.000 in 2019.

Dat betekent dus dat de gemiddelde verblijfsduur is gestegen. Van gemiddeld 2,38 nachten per verblijf in 2018 naar 2,64 nachten per verblijf in 2019. Dat is het hoogste niveau sinds de start in 2012.

WAT ONDERNEMEN ZE?

WAT ONDERNEMEN ZE?


Wandelen en natuur zijn het meest populair onder Vlamingen die de Veluwe bezoeken. Ook stedenbezoek en fietsen staan hoog. Evenementen bezoeken scoort het laagst, slechts 1 op de 25 heeft daar een voorkeur voor.

WAT GEVEN ZE UIT?

WAT GEVEN ZE UIT?

  • Door Belgen wordt gemiddeld €320,- per persoon per verblijf besteed.
  • In totaal is er door de circa 2,4 miljoen Belgische verblijfsgasten in 2018 circa 767 miljoen euro in Nederland besteed.
  • België neemt de vierde plaats in op het gebied van besteding in Nederland door bezoekers. Met betrekking tot het aantal gasten neemt België de tweede plaats i

Bron: Marketscan België, NBTC

WAAR KOMEN ZE VANDAAN?

WAAR KOMEN ZE VANDAAN?

Vooral voor inwoners van Vlaanderen is Nederland een aantrekkelijke bestemming voor een dagje weg of vakantie. Van de ruim 11,4 miljoen Belgen woont 57% in Vlaanderen. Toch zijn zij goed voor ruim 90% van de toeristen (Bron: NBTC) in Nederland. Wallonië en Brussel komen samen tot ongeveer 9%. Gezien de ligging en met name de taal is dat niet heel verrassend.

WANNEER KOMEN ZE?

WANNEER KOMEN ZE?

De Belgen komen niet geheel verrassend met name in het voorjaar (april) en de zomer overnachten in Gelderland. In het najaar is in november ook een piek te zien. Vergeleken met andere buitenlandse gasten is dat ook een normale lijn. Bij Nederlanders zit er een grotere piek bij mei en augustus en is de piek van november afwezig.

De pieken ontstaan tijdens de traditionele vakanties. De paasvakantie in april, de zomervakantie in juli en augustus en de herfstvakantie in november.

Goed om te beseffen is dat België meer officiële feestdagen (vrije dagen) heeft dan Nederland. En ook belangrijk is dat ze andere feestdagen hebben zoals bijv Feest van de Arbeid, Feestdag Vlaamse gemeenschap, Allerheiligen of Koningsdag in november.

Gezien de (voorspelde) drukte op toeristisch gebied is het ook interessant om te kijken naar de ontwikkeling van de spreiding in tijd. Vergeleken met vorig jaar is de winter populairder geworden ten koste van het voorjaar. Hieronder zien we echter dat er voorlopig nog geen hele duidelijke trend zichtbaar is in de drukte binnen de seizoenen van Belgische vakantiegangers naar Gelderland.

HOE KOMEN ZE?

HOE KOMEN ZE?

Verreweg de meeste Belgische toeristen komen met de auto naar Nederland. Ruim 1 op de 10 komt met de trein en een heel klein deel met het vliegtuig. Alhoewel dit de meest recente cijfers zijn, dateren ze wel van 2014. Dus er kan al veel veranderd zijn.

WAAROM KOMEN ZE?

WAAROM KOMEN ZE?

Vergeleken met andere herkomstlanden, komen verblijfsgasten uit België relatief vaak voor vakantie naar Nederland (69% om 86%). Het andere deel komt als zakelijk bezoeker.

We hebben nog wat verder ingezoomd op de Belgische toerist en diens bezoekredenen. Specifiek voor de Vlaamse bezoekers aan de Veluwe. Daarnaast zijn alleen mensen gevraagd die de kans reëel achten dat ze in de komende 3 jaar een (korte) vakantie naar Nederland gaan ondernemen.

HOE VAAK KOMEN ZE?

HOE VAAK KOMEN ZE?

Ruim een kwart van de Vlamingen gaat ongeveer één keer per jaar op vakantie naar Nederland. Meer dan drie op de tien Vlamingen onderneemt twee of meer vakanties per jaar naar Nederland. Aan de andere kant geeft slechts een op de vijf aan incidenteel naar ons land op vakantie te gaan.

Vlamingen ondernemen opmerkelijk vaak dagtochten naar Nederland: ruim een vijfde (21%) komt vier keer per jaar of vaker naar ons land voor een daguitstap. Bijna drie kwart van de Vlamingen (72%) onderneemt minstens één keer per jaar een dagtocht naar Nederland.

 

BEKENDHEID & IMAGO

BEKENDHEID

BEZOEKINTENTIE

IMAGO

BEZOEKREDENEN

HEB JE VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN?

Sam Janssen
Regiocoördinator
06 1270 0818 s.janssen@visitveluwe.nl
Rémon Ridder
Regiocoördinator
088 366 02 50 r.ridder@visitveluwe.nl
DE BELGISCHE GAST
INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
ONTWIKKELING
WIE, WAT, WAAR?
WIE, WAT, WAAR? 2/2
BEKENDHEID & IMAGO
CONTACT