JAARVERSLAG 2019

1. ORGANISATIE

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is gespecialiseerd in bestemmingsmanagement, -ontwikkeling en -marketing. Wij leiden als regionaal bureau voor toerisme de groeiende stroom aan toeristen in onze regio’s in goede banen. Daarvoor matchen we de vraag van de jaarlijks ruim 4 miljoen bezoekers in Gelderland met het aanbod van zo’n 700 – bij ons aangesloten – toeristische ondernemers in toerisme.

We analyseren bezoekersdata, delen trends, organiseren marketingacties en adviseren zowel ondernemers als regionale overheden. Leefbaarheid, duurzaamheid en economische groei laten we daarbij hand in hand gaan.

Naast destinatie-expert zijn we ook aanspreekpunt voor bezoekers. Dat doen we online en offline, via de VVV-vestigingen en -agentschappen. In de regio’s Arnhem en Nijmegen zijn wij namelijk VVV-licentiehouder.

1. ORGANISATIE

BEDRIJFSSTRUCTUUR

DIRECTIE

RAAD VAN TOEZICHT

2. STRATEGIE

Eind 2018 werd landelijk de verwachting uitgesproken dat het toerisme in Nederland de komende jaren zal blijven groeien, met name door meer bezoek uit het buitenland. Om ervoor te zorgen dat onze regio’s daar ook van profiteren, zullen we samen hard moeten blijven werken aan het imago van en de beleving in onze regio’s. Presentatie van onze regio’s als aantrekkelijke bestemming en de toeristische ondernemers als wezenlijk onderdeel daarvan, is daarom van groot belang: zo zorgen we er samen voor dat zowel onze regio’s als onze partners zichtbaar en vindbaar zijn.

Daarbij gaat het niet alleen om de economische waarde van onze regio’s, wat lang dominant is geweest binnen onze sector. In 2019 hebben wij een nieuw gedachtengoed geadopteerd: Wij zien toerisme niet als doel maar als middel om grotere maatschappelijke vraagstukken op te lossen, die bijdragen aan het welzijn en de welvaart van Nederlanders. Zo draagt toerisme bij aan het in stand houden van het voorzieningenniveau (zoals infrastructuur, horeca of detailhandel), aan duurzaamheid en aan mogelijke groei en een divers banenaanbod (binnen alle opleidingsniveaus).

PERSPECTIEF 2030

WAARDEVOL TOERISME: ONZE LEEFOMGEVING VERDIENT HET

REGIONAAL PERSPECTIEF 2030 REGIO ARNHEM NIJMEGEN

BEDRIJFSSTRATEGIE – CORPORATE STORY

3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

In Gelderland groeide het toerisme in 2019 met zo’n 8,7% ten opzichte van 2018; er werden 13,1 miljoen overnachtingen geregistreerd. Ruim 16% van de overnachtingen in Gelderland zijn afkomstig van buitenlandse gasten, in 2018 was dit nog 14,8%. De binnenlandse markt is voor Gelderland nog altijd de belangrijkste, CBS noteerde in 2019 11.013.000 binnenlandse overnachtingen in Gelderland.

ONTWIKKELINGEN OP DE VELUWE

ONTWIKKELINGEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN

ONTWIKKELINGEN INKOMEND TOERISME

ZAKELIJKE BEZOEKERS IN GELDERLAND

4. AANBOD-ONTWIKKELING 1/2

BESTEMMINGSMANAGEMENT

Om de groei in het aantal bezoekers te kunnen beheersen en de kansen die toerisme met zich meebrengt te optimaliseren, moeten we in actie komen. Naast bestemmingspromotie is er aandacht nodig voor bestemmingsmanagement. Dat vraagt enerzijds kennis over de wensen en behoeften van de bezoekers (vraag) en anderzijds een goed beeld van het aanbod om dat vervolgens aan elkaar te koppelen.

DISTRICT OOST / PARKDISTRICT

VELUWEAGENDA

REGIONAAL PERSPECTIEF 2030 ARNHEM NIJMEGEN

PERSPECTIEF HANZESTEDEN 2020-2025

VELUWECONGRES

VISIT ARNHEM NIJMEGEN-CONGRES

STRATEGISCHE GESPREKKEN EN SESSIES

4. AANBODONTWIKKELING 2/2

TRAVEL TRADE

CHINALAB

MICE - ZAKELIJK BESTEMMINGSMANAGEMENT

KENNIS EN INZICHT- HOUSE OF HOSPITALITY

BtoB-COMMUNICATIE

CORPORATE PERS EN PR

5. VRAAGONTWIKKELING

BESTEMMINGSMANAGEMENT

Uit de koppeling van vraag en aanbod komen kansen, maar ook keuzes om sommige dingen niet meer te doen. Met de kennis van en over bezoekers, inwoners en het toeristisch aanbod kunnen we de kansen die toerisme biedt aangrijpen en tegelijkertijd de balans tussen bezoekers en bewoners, tussen natuur en recreatie, bewaren.

LEEFSTIJLEN

GASTHEERSCHAP

WERVING (REGULIERE PRODUCTEN)

TRAVEL TRADE

MICE – ZAKELIJKE DESTINATIE MANAGEMENT

6. PROJECTEN EN CAMPAGNES

In de collectieve samenwerking met 33 gemeenten, 700 partners en tal van andere betrokken partijen, initiëren en coördineren wij diverse projecten en campagnes. Dit zijn opdrachten vanuit een specifiek thema in een regio of vanuit een (regio-overschrijdende) verhaallijn, maar ook projecten die wij zelf initiëren of die geïnitieerd worden vanuit onze adviesrol in de ontwikkeling en promotie van onze regio’s. Soms betreffen projecten de gehele provincie Gelderland, soms bestrijken ze zelfs ook Overijssel en/of een deel van aangrenzend Duitsland. Afgelopen jaar hebben wij projecten uitgevoerd voor de regio Arnhem Nijmegen, voor de Veluwe en voor de gezamenlijke regio’s. Dit is afhankelijk van de aard, inhoud en de financieringswijze van het project.

Op initiatief van de Veluwe Alliantie is er veel energie gezet op een vernieuwde toeristische profilering van de Veluwe. Op basis van de sterke eigenschappen van ieder deel van de Veluwe is het Veluwe-massief ingedeeld in tien belevingsgebieden, elk met zijn eigen karakter. Samen met het VeluweTeam konden wij een grote hoeveelheid partijen mobiliseren om met elkaar doelgroepen te selecteren en toeristische kansen en mogelijke nieuwe producten te ontwikkelen. De informatiebijeenkomsten in ieder belevingsgebied werden druk bezocht en er zijn tal van nieuwe samenwerkingsvormen en –verbanden ontstaan. Het geheel biedt grote en nieuwe kansen voor een nog sterker bestemmingsmanagement voor de Veluwe in de komende jaren.

Inspelend op het groeiende aantal Duitse bezoekers hebben we ook in 2019 weer activiteiten ingezet op de Duitse markt. De (potentiële) Duitse herhaalbezoeker uit Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen benaderen wij vanuit het merk Das andere Holland.

In samenwerking met NBTC Holland Marketing voerden wij van april tot juni een marketing-campagne voor de Mary-doelgroep op de Duitse markt. De communicatiefocus lag op de thema’s fietsen, culinair, overnachtingen en ontdekkingen. We hebben hiervoor verschillende on- en offline middelen ingezet. Daarnaast zijn we op Gelderse schaal een samenwerking aangegaan met de radiozender Antenne Niederrhein (NRW). Op vijf werkdagen hebben we op deze zender in de maanden mei en juni Das andere Holland centraal gesteld in het programma ‘Am Abend Spezial’. Alle uitzendingen zijn aangejaagd via Facebook en door vijftal radiospots op betreffende dag van uitzending. Daarnaast is er een podcast op de site van de radiozender verschenen.

In het najaar draaide er een campagne gericht op de Nora-doelgroep met als thema ‘unieke locaties en living like a local’. We hebben hiervoor radio, online marketing (display, nieuwsbrief en microsite) ingezet en een samenwerking gezocht met boekingsplaform Urlaubsguru met exposure via artikelen, Facebookposts, Instagram posts en integratie van een boekbaar arrangement.

Afgelopen jaar zijn er een aantal verhaallijntrailers ontwikkeld. Hierin zijn attracties aan verblijfsaccommodaties gekoppeld (doelgroep Peter en Mary) en daarnaast is een aantal meer regionale verhaallijntrailers ontwikkeld, gericht op doelgroep Nora. In de maanden mei en juni zijn deze trailers online aangejaagd via Facebook (april-juni) in Nordrhein Westfalen en Niedersachsen.

Ook organiseerden we weer een aantal persontvangsten in de regio’s ter ondersteuning van de marktbewerking in de Duitse grensregio. En in samenwerking met Euregio Gronau hebben we in de zomer van 2019 de website das-andere-holland.de geheel vernieuwd, met als doel informatie en inspiratie voor de (potentiële) Duitse bezoeker.

Samen met de Stichting Industriecultuur Nederland rollen wij, tussen 2018 en 2021, een netwerk uit van industriële erfgoedlocaties. Deze locaties kennen een bepaalde mate van bezoekmogelijkheid. Het netwerk strekt zich uit over de regio Arnhem, het Rijk van Nijmegen, de Achterhoek en aangrenzend Duitsland. De 23 locaties voorzien wij van luisterverhalen en een uniforme markering. Afgelopen jaar zijn wij, als projectpartner, bezig geweest met de projectvoorbereiding, de verkenning van het netwerk en de formulering van de (bouw)opdrachten. Het geheel wordt gerealiseerd dankzij een financiële ondersteuning vanuit Euregio. In 2019 hebben wij in de Textilfabrik in Bocholt een grote presentatie aan alle projectdeelnemers gegeven waarin wij uitlegde welke praktische producten worden gerealiseerd en op welke wijze iedere deelnemer kan meewerken aan de totstandkoming ervan.

Het fietsnetwerk in de regio Arnhem Nijmegen is in 2009 ontwikkeld. Sindsdien is er jaarlijks onderhoud en beheer gepleegd, maar sprake van een grootschalige vernieuwing was er nooit. Dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland, cofinanciering van alle 14 gemeenten en een investering van het routebureau kan er nu worden gewerkt aan die noodzakelijke vernieuwing. In de tweede helft van 2019 is veel tijd geïnvesteerd in het bereiken van financiering en de inventarisatie van de wensen van de gemeenten. Praktische uitvoering is gepland in Q2 en Q3 van 2020. Dit plan kent ook een online en offline component, waarvan een deel zal samenvallen met het nieuwe wandelnetwerk in vier gemeenten.

In 2019 hebben we in opdracht van de Provincie Gelderland een scala aan activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het programma Gelderland Herdenkt. Het was immers 75 jaar geleden dat Operation Market Garden plaats had, wat uiteindelijk leidde tot de bevrijding van ons land in 1945. Wij ontwikkelden een website in drie talen: gelderlandherdenkt.nl. Indringende verhalen, een evenementenagenda en inspiratiefilms vormen het hart van de website. Bovendien brachten we een app uit, ook in drie talen (NL, DE, EN). Voorts konden wij influencer Milan Knol inzetten. Met zijn reportages wist hij met name jongeren tussen 14 en 24 jaar zich ervan bewust te maken wat vrijheid voor ons allen betekent. Aanvullend ondernamen wij een fiks aantal travel trade-activiteiten, voornamelijk op de Britse markt, waarin wij buitenlandse touroperators wisten te bewegen speciale reizen aan te bieden waarin deelnemers het WOII-erfgoed in Gelderland konden ontdekken. Tot slot brachten wij nog een minimap, flyers en posters op de markt en zorgden voor een provinciebrede verspreiding daarvan.

Vrijwel iedere Nederlander is door de commercials op radio en tv bekend met de campagne ‘Gelderland levert je mooie streken…’ vanuit de vier thema’s ‘eropuit met kinderen’, ‘actief in de natuur’, ‘cultuur proeven’ en ‘lekker eten & ontspannen’. Zoals ten doel gesteld is, is de awareness rondom de Gelderse streken, sinds de start van de campagne in 2013, aanzienlijk vergroot. Van een traditionele zendcampagne is de focus geleidelijk steeds meer verlegd naar ‘consumer engagement’ en het creëren van fans. Met de grote thematische campagnes ‘Spring op de fiets’, ‘Ontdek het Gelderse goud’ en ‘Het groot Gelders avontuur’ is in 2017 focus aangebracht. Deze campagnes zijn in 2019 gecontinueerd. Inspirerende en herkenbare verhalen en ervaringen van anderen staan hierin centraal. Dit hebben we gedaan door optimaal gebruik te maken van de crossmediale mogelijkheden, waarbij contentintegratie op kanalen van relevante media een belangrijkere rol speelde. Hiermee stimuleren wij meerdaags bezoek aan de Gelderse streken.

Spring op de fiets

Gelders Goud

 

 

 

 

 

Evaluatie Gelderse streken

Marktonderzoekbureau GfK onderzocht voor ons de effectiviteit van de campagne “Gelderse streken”. In februari 2019 verscheen het positieve rapport. Uit het onderzoek blijkt dat 38% van de doelgroep bekend is met de campagne en dat 73% van de doelgroep overweegt om één van de Gelderse streken te bezoeken. Belangrijkste aanbeveling is om te investeren in een groter bereik, zodat de bekendheid van de Gelderse streken verder toeneemt. Deze aanbeveling hebben wij in onze campagnes meegenomen.

Onderzoek Food Tourism

Vakantiegedrag verandert door de jaren heen en dat houden we natuurlijk goed in de gaten. Een van de belangrijkste huidige trends is ‘Food Tourism’. Hierbij gaat het om verschillende belevingen op het gebied van eten en drinken, zoals bijvoorbeeld het eten van streekproducten, bezoeken van een food festival of het fietsen van culinaire route. Hierover is nog niet veel bekend. Dus hebben wij – in samenwerking met andere stakeholders – Trends & Tourism opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het belang van deze trend op de Nederlandse vakantie- en vrijetijdsmarkt. De resultaten hiervan presenteerden wij op het VeluweCongres.

Campagnes

We zijn het jaar gestart met het thema ‘Eropuit met kinderen’, waarin de verblijfspartners centraal stonden. In het voorjaar volgde de drie campagnes voor ‘Actief in de natuur’ – met als focus fietsen – en voor de thema’s ‘Lekker eten & ontspannen’ en ‘Cultuur’. In de zomer draaide wij ‘Groot Gelders Avontuur’ gericht op alle leukste uitjes voor kinderen en gezinnen. In het najaar hebben we de drie campagnes gedraaid: ‘Kom wandelen in de Gelderse streken’, ‘Geniet en ontspan’ en ’10 keer genieten in de Gelderse streken’.

#campagne

Wat ooit is begonnen met een hashtag is inmiddels uitgegroeid tot een grote community waarbij Instagramgebruikers uit alle Gelderse streken hun mooiste foto’s delen. Een aantal jaar na de eerste #geldersestreken is er in april 2019 het 100.000e bericht gedeeld met de #geldersestreken, een prachtige mijlpaal! Het is een mooi voorbeeld hoe er door samen te werken met de inwoners van de Gelderse streken, met een passie voor fotografie, de vier Gelderse streken zo te promoten. Dit moment hebben wij aangegrepen om een aantal van de meest betrokken communityleden op te zoeken met onze eigen camera en ze te vragen naar het verhaal van hun mooiste foto!

De reacties waren zeer positief! Wij zijn blij dat we de Instagrammers ook op een leuke manier hebben kunnen bedanken voor hun bijdrage. De vier video’s vind je op geldersestreken.nl/mijlpaal

Vervolg 2020

In het najaar van 2019 is er veel aandacht uitgegaan naar het vervolg van de promotiecampagne Gelderse streken. De Provincie Gelderland heeft in samenwerking met o.a. Achterhoek Toerisme, RBT Rivierenland en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, de aanpak van de afgelopen jaren geëvalueerd. Dat heeft geleid tot een nieuwe provinciale visie op de promotie-aanpak. Wij hebben deze – in nauwe samenwerking met Achterhoek Toerisme en RBT Rivierland – vertaald in een gezamenlijke marketingvisie, waar in 2020 uitvoer aan gegeven wordt.

De campagne draait ook in Vlaanderen. In 2019 hebben we, in samenwerking met NBTC Holland Marketing, twee crossmediale campagnes gevoerd. In het voorjaar voor de Mary-doelgroep met het thema fietsen. Hierin is ingezet op online aandacht, specials in Nieuwsblad, een dedicated nieuwsbrief en social media. Daarnaast is er een Vlaamse doorvertaling gemaakt van onze crossmediale campagne ‘Spring op de fiets!’ in het najaar. Deze campagne was gericht op de Nora-doelgroep en hierin stonden de thema’s kunst, cultuur, culinair en shoppen centraal. Bij de Gazet van Antwerpen zat een special van 16 pagina en daarnaast zijn er influencers ingezet.

De samenwerking Hanzesteden verbindt negen Hanzesteden: Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Hanzesteden vormen vandaag de dag door hun authentieke karakter en hun (culturele) historie een aantrekkelijke en onderscheidende bestemming in Oost-Nederland. Het doel is om de naamsbekendheid van de Hanzesteden als cultuurhistorische bestemming te vergroten en meer Belgische en Duitse bezoekers aan te trekken. In 2019 is de ingezette koers voortgezet. Travel Trade-bewerking, het bewerken van de reisindustrie, heeft geleid tot opname van de Hanzesteden in Duitse reisprogramma’s. We hebben een consumentencampagne op de Duitse en Vlaamse markt uitgevoerd. En er zijn in diverse media artikelen verschenen door onze pers- en PR-activiteiten. Hierin werken wij samen met NBTC Holland Marketing en Marketing Oost (Hanzesteden Marketing).

Wij zijn leadpartner van het Interregproject ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen en nu’. Hierin werken 14 Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio samen, met als doel de Hanzebeleving bij zowel de bezoeker als de inwoner te versterken. Hiervoor worden onder meer nieuwe grensoverschrijdende producten ontwikkeld voor het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven, de steden en hun achterland. In 2019 hebben studenten van de Radboud Universiteit, onder begeleiding van Erfgoed Gelderland, onderzoek gedaan naar storytelling in de Hanzesteden en naar de toepassingen van Augmented Reality (AR). Beide om straks de oude Hanzehistorie door verhalen en AR (in app of vensters in de stad) toe te kunnen voegen als onderdeel van de te ontwikkelen grensoverschrijdende fietsroute.

In de maanden mei en juni is ook gewerkt aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdende camperroute langs de 14 Hanzesteden. Deze zal onder andere door een samenwerking met kampeerspecialist ACSI de komende maanden worden gepromoot. Een tweetal ‘teststellen’ zijn in september met camper op pad gegaan langs de Hanzesteden in Nederland en Duitsland.

Het project biedt kansen voor innovatie aan ondernemers (accommodaties, horeca en andere toeristische bedrijven), om nieuwe Hanzeproducten te ontwikkelen. De afgelopen periode zijn er vele gesprekken met ondernemers gevoerd om ideeën en mogelijkheden te bespreken.

Op de Veluwe is behoefte aan inzicht in gewenste toeristische ontwikkelingen die een bijdrage kunnen leveren aan het bestendigen van de positie van de Veluwe als belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming, Veluwe op 1. Om aan de behoefte te voldoen heeft het VeluweTeam ons opdracht gegeven een House of Hospitality Veluwe op te richten dat de behoeften van regiopartners inventariseert, zelf bureauonderzoek verricht, verbanden legt naar onderwijsinstellingen en de uitkomsten presenteert in een online omgeving. Ambitie is dat dankzij de nieuwe makkelijk toegankelijke online omgeving beleidsmakers van overheid en bedrijfsleven, als ook het Routebureau Veluwe, hun plannen beter en makkelijker kunnen uitvoeren. En zo kan het toeristisch bedrijfsleven kansrijke nieuwe trends en ontwikkelingen toepassen in innovatieve producten. Bovendien kunnen de accountmanagers van VisitVeluwe en het kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken de kennis via één-op-één-gesprekken en presentaties verder distribueren. In april 2019 konden we met de activiteiten van start gaan; het project wordt ook in 2020 voortgezet.

Binnen de context van het Veluws Recreatief Netwerk is Het Nationale Park De Hoge Veluwe (HNPDHV) één van de meest ontwikkelde karakters met nationale en internationale uitstraling, mede door het Kröller-Müller Museum. In 2019 is er een concrete aanleiding om HNPDHV te benoemen als ‘icoon’ door de opening van een nieuw publieksgebouw. VisitVeluwe heeft de opdracht gekregen om zowel BtoB als BtoC de communicatieactiviteiten rondom het icoon uit te voeren. Zo hebben wij de lokale (PR) communicatie rondom het programma De Grote Tuinverbouwing gedaan. Daarnaast hebben wij social media, een outdoorcampagne op de NS-stations, radiospots en advertenties in de Recreatiekrant Veluwe ingezet.

VisitVeluwe werkt in samenwerking met NBTC Holland Marketing, het Kröller-Müller Museum en Paleis Het Loo aan de ´Kunst Holland´-campagne om cultuur bezoek uit Duitsland en Vlaanderen te stimuleren naar de Veluwe. Naast de partners op de Veluwe zijn ook het Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Mauritshuis en Escher in Het Paleis partner in deze samenwerking. Afgelopen jaar zijn er diverse campagnes en media-activiteiten uitgevoerd in Duitsland en Vlaanderen. Op 22 september was er een exclusieve ontvangst van de bekende Duitser Jürgen Becker en een aantal van zijn fans op de Veluwe. De gasten zijn ontvangen in Hotel de Echoput in Apeldoorn, om vervolgens te genieten van een rondleiding met aansluitend diner in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Via de Duitse krant ZEIT was eerder dit jaar in de bijlage WELTKUNST een promotie uitgevoerd inclusief een lezersprijsvraag.

In aansluiting op ‘Macht en pracht in de Gelderse streken’, hebben we in 2019 de marketing, alsmede de websiteontwikkeling, gedaan ten behoeve van het Landgoedfestival dat in vijf gemeenten aan de Veluwezoom is gehouden. Tijdens dit Landgoedfestival zijn bijzondere theatervoorstellingen, binnen de bijzondere karakters van de locaties, gehouden op vijf landgoedlocaties in vijf gemeenten. Er waren voorstellingen bij Kasteel Middachten – Rheden, Huis Zypendaal – Arnhem, Kasteel Rosendael – Rozendaal, Arboretum Belmonte – Wageningen en De Oorsprong bij Oosterbeek.

Sinds 2008 liggen er op bijna honderd plekken in Gelderland luisterkeien van de Liberation Route. Op de plek kan er door middel van het scannen van een QR-code een luisterverhaal worden beluisterd, dat gaat over gebeurtenissen in 1944/1945 op die betreffende plek. Het aantal luisterplekken groeit nog steeds. In mei 2019 konden wij een kei onthullen bij Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting. Dit verhaal vertelt over de rol van een Duitse zusterorde die, na de bombardementen op Nijmegen in 1944, de getroffen inwoners van Nijmegen opving en huisvesting gaf. Een mooi voorbeeld van Duits-Nederlandse samenwerking avant la lettre.

In deze marketingcampagne werken 33 kastelen, buitenplaatsen en landgoederen samen. Wij werken inhoudelijk samen met Achterhoek Toerisme en Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (SKBL). Daarnaast is er afstemming met NBTC Holland Marketing, vanwege de aansluiting op NBTC-verhaallijn ‘Castles and countryhouses’. Gezamenlijk voeren wij tal van crossmediale marketingactiviteiten uit. En wij besteden veel aandacht aan samenwerking en onderlinge contacten, onder andere in de vorm van netwerkbijeenkomsten. Deze hielden wij in april 2019 op Kasteel Ruurlo en in november 2019 op Slot Loevestein. Financiering gebeurt door deelnemende kastelen, gemeenten en de VeluweAlliantie.

Water is belangrijk voor het toeristisch product. Dat geldt overal en ook in Gelderland. Is het mogelijk om beter gebruik te maken van het waterproduct dat Gelderland heeft? De Provincie Gelderland vroeg ons dat in beeld te brengen. Voor dit onderzoek hebben we een aantal waterlopen geselecteerd en het toeristisch product ervan in beeld gebracht. Het betreft de rivieren Waal, Linge, Maas, Rijn, Berkel, Oude IJssel en IJssel en verder het Apeldoorns Kanaal en de Randmeren van de Veluwe. Gekeken is naar het toeristische DNA van de verschillende waterlopen, het hieraan gerelateerde voorzieningenaanbod, routes, evenementen en activiteiten in en rondom het water. Verder is gekeken naar het belang van de waterlopen in economische zin en ontwikkelingen van de waterlopen. Vervolgens is op basis van bestaande bronnen in beeld gebracht wat de toeristische vraag is naar watergerelateerde belevingen. Bovendien brachten we de kansen om al dan niet aan te haken bij bestaande marketingcampagnes in beeld. We brachten in december 2019 ons rapport uit aan de Provincie Gelderland.

In november 2019 werd een werkbezoek aan Duitsland georganiseerd met partners, bedoeld om meer informatie te krijgen over de Duitse markt als input voor de Duitse marktbewerking. Welke trends spelen er? Welke verschillen zijn er ten opzichte van onze Nederlandse marktbewerking? Wie zijn belangrijke Duitse spelers/mediakanalen? Wat moeten we wel ondernemen? Welke fouten moeten we niet maken? Wij stelden het programma samen, in nauwe afstemming met NBTC Holland Marketing en nodigden tal van grote Gelderse spelers (musea, attracties, hotels, gemeenten) uit om ons tijdens de reis te vergezellen. Van alle partijen kregen wij volop waardering voor het initiatief en de inhoud van het programma.

Binnen dit project werken acht musea, twee hogescholen en twee bureaus voor toerisme, in twee landen met elkaar samen. De samenwerking wordt geleid door Erfgoed Gelderland. Vier deelnemende musea liggen in onze regio’s Arnhem en Nijmegen: Vrijheidsmuseum, Museum Het Valkhof, Nederlands Openluchtmuseum en Geldersch Landschap en Kasteelen. De twee hogescholen bouwen een app die met name de jongere bezoekers van de musea op speelse wijze zal begeleiden bij hun bezoek. De app staat centraal in de marketingactiviteiten. Het Nederlandse deel van de marketingcommunicatie, als ook de volledige vormgeving, nemen wij voor onze rekening. Het project is gestart in 2017 en loopt tot en met 2020. Bedoeling is dat aan het einde van het project (juli 2020) de app klaar is en de ondersteunende marketing van start kan.

In 2019 hebben wij veel energie gestoken, mede via het Gelderse Romeinen-netwerk, om te komen tot een Gelderse marketingcampagne voor het erfgoed van de Romeinen. We konden de globale contouren schetsen en diverse presentaties aan betrokken partijen houden. Ook zijn er verkenningen geweest voor samenwerking met Utrecht en Zuid-Holland, omdat deze provincies ook een rijk Romeins erfgoed kennen. Achterliggende gedachte is de mogelijke Unesco-nominatie van de Romeinse Limes tot Werelderfgoed in 2021. Door de hoeveelheid betrokken partijen is het moeizaam uniformiteit in aanpak te verkrijgen en loopt ook de organisatie van de financiering traag.

In 2018 is het Routebureau Veluwe gelanceerd. Dit bureau werkt samen met gemeenten, grondeigenaren, ondernemers, marketingorganisaties en anderen, aan de ontwikkeling, realisatie, beheer en promotie van recreatieve routenetwerken op de Veluwe. Niet alleen voor fietsers, ook voor wandelaars, ruiters en mountainbikers. Net als in 2018 hebben wij in 2019 van het Routebureau de opdracht gekregen voor de promotie van de recreatieve routenetwerken. Bovendien konden we ook organisatorisch een structurele bijdrage aan het Bureau leveren door de inzet van 1FTE ten behoeve van de praktisch uitvoerende werkzaamheden. Die inzet betrof activiteiten rondom huisstijl, bebording en informatiepanelen, vernieuwing van de online omgeving, routecontent, routeproducten en kaarten. We hebben het fietsrouteboekje uitgebracht en vrije publiciteit opgezocht binnen persreizen en via persberichten. Ook in 2020 geven wij een vervolg aan deze nauwe en plezierige samenwerking.

In mei 2019 won Nederland het Eurovisie Songfestival. Als gevolg daarvan mag Nederland het festival in het jaar erop organiseren. Nederlandse steden werden hierop uitgedaagd een bid te doen voor de organisatie van het programma. Arnhem leek met het Gelredome een grote kanshebber. Samen met Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland werkten wij aan een goed en interessant bidboek dat in augustus aan de festivalorganisatie werd aangeboden. Helaas bleek het bod van gemeente Rotterdam in samenwerking met Ahoy interessanter en zal die stad bij het eerstkomende festival als gastheer optreden

Wegens enorm succes van de buitenvoorstellingen in 2018 is VisitVeluwe door het VeluweTeam  wederom gevraagd de communicatie voor de buitenvoorstellingen uit te voeren. De communicatie vond plaats in de zomer van 2019, door middel van de inzet van social media, advertenties in de Recreatiekrant Veluwe, flyers, posters en het uitsturen van persberichten. Ook hebben wij de (PR) communicatie gedaan rondom de uitnodiging aan ondernemers zich aan te melden als locatie voor een buitenvoorstelling.

In de VeluweAgenda is onder het programma ‘top activiteiten’ een actie omschreven om het aanbod en de kwaliteit van Veluwebrede evenementen, gericht op seizoenverlenging, te versterken. VisitVeluwe is gevraagd om een voorstel uit te werken voor communicatie-activiteiten rond de activatie van een Veluwe-breed najaarsprogramma van herfstactiviteiten. De focus in 2019 lag op vijf ‘vuurpijlen’; vijf weekenden waarin veel (grote) herfstactiviteiten plaatsvinden. In de eerste fase van dit project (voorjaar/zomer) hebben we communicatie in richting van de ondernemers, gemeenten en andere stakeholders ingezet. Daarmee riepen we op om content te verzamelen en aan te leveren voor communicatie. Hiervoor hebben wij een persbericht verzonden, een flyer en poster gemaakt en een promotiepakket aangeboden. In het najaar richtte de communicatie zich op de (potentiële) bezoeker, waarbij wij enthousiasmeerden om de herfstactiviteiten op de Veluwe te bezoeken.

In samenwerking met Nederlands Openluchtmuseum en Erfgoed Gelderland voerden wij het project ‘Het verhaal van Gelderland’ uit. Hierin stonden vijf thema’s centraal: Kastelen, Romeinen, WOII, Hanzesteden en de Veluwe. Drukwerken, videopresentaties, outdoorreclame, longreads bij landelijke media en social media-inzet stonden centraal in de marketingactiviteiten. Belangrijke bijeenkomst was in juni 2019 bij het Nederlands Openluchtmuseum, toen we een groot aantal partijen uit de Gelderse museumsector konden ontvangen, voor een inspiratiebijeenkomst in het thema storytelling.

Dankzij een subsidie van de provincie Gelderland en cofinancieringsbijdragen van vier betrokken gemeenten, hebben wij in de tweede helft van 2019 de aanzet kunnen geven voor de ontwikkeling van wandelnetwerken in Druten, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar. In die periode zijn de gesprekken gevoerd voor de inventarisatie van de wensen en de mogelijke ideeën voor de praktische uitvoering. Uiterwaarde is gecontracteerd en met deze partij zijn werkafspraken gemaakt voor de fysieke uitwerking. Voorts zijn er voorbereidingen gedaan voor de online presentatie, een knooppuntenplanner en offline producties. Het project loopt tot en derde kwartaal van 2020. De uitvoering heeft wat betreft het online deel een overlap met de upgrade van het fietsnetwerk in de regio Arnhem Nijmegen.

7. FINANCIËLE RISICO PARAGRAAF

Op basis van de begroting 2020 zijn gedurende 2019 de risico’s in de exploitatie gekwantificeerd (wat is de impact als bepaalde opbrengsten niet of gedeeltelijk niet worden ontvangen?). Als het bedrag dat hier uitkomt wordt gehanteerd als beoogd weerstandsvermogen zal dat resulteren in een onrealistisch hoge solvabiliteit. Derhalve wordt als doelstelling een percentage van 20% gesteld, momenteel is de solvabiliteit 16,2%. (incl bestemmingsreserves).

De belangrijkste financiële risico’s binnen Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bestaan uit de volgende onderwerpen:

  • Minder opbrengsten uit het toeristisch bedrijfsleven;
  • Weinig projecten op jaarbasis;
  • Afhaken van individuele gemeenten (waardoor minder structurele inkomsten).

Maatregelen ter beheersing van deze risico’s:

  • Intensief contact met het toeristisch bedrijfsleven door de accountmanagers, zodat de partners op de hoogte zijn van de recente activiteiten en strategieën van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen;
  • Continu initiëren van nieuwe projecten;
  • Intensieve afstemming met de deelnemende gemeenten over strategie, beleid en activiteiten.

Gebeurtenissen na balansdatum
De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. In hoeverre dit voor de rechtspersoon zal resulteren in een omzetdaling en toename van additionele kosten is niet bekend. De ondernemingsleiding heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

8. JAARREKENING TOERISME VELUWE ARNHEM NIJMEGEN B.V. 2019

BALANS TOERISME VELUWE ARNHEM NIJMEGEN B.V. PER 31 DECEMBER 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOERISME VELUWE ARNHEM NIJMEGEN B.V. OVER 2019

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

OVERIGE GEGEVENS EN ONDERTEKENING HERRE DIJKEMA