JAARPLAN & BEGROTING VISITVELUWE 2020

1. INLEIDING

De Veluwe is voor veel binnenlandse (en ook steeds meer buitenlandse) bezoekers een aantrekkelijke bestemming voor een lange of korte vakantie. Onze mooie regio is niet voor niets de meest bekende en één van de meest gewaardeerde bestemmingen van Nederland. Maar we weten dat succes niet vanzelf voortduurt: we moeten blijven werken aan de bestemming Veluwe om ervoor te zorgen dat we een aantrekkelijke regio blijven!

 

2. STRATEGIE

De verwachting is dat het toerisme in Nederland de komende jaren zal blijven groeien, met name door meer bezoek uit het buitenland. Om ervoor te zorgen dat de Veluwe daar ook van gaat profiteren, zullen we samen hard moeten blijven werken aan het imago van en de beleving in onze regio. Presentatie van onze regio als aantrekkelijke bestemming en de toeristische ondernemers als wezenlijk onderdeel daarvan, is daarom van groot belang: zo zorgen we er samen voor dat zowel de Veluwe als onze partners zichtbaar en vindbaar zijn.

Daarbij gaat het niet alleen om de economische waarde van onze regio, wat lang dominant is geweest binnen onze sector. Anno 2020 zien wij toerisme niet als doel maar als middel om grotere maatschappelijke vraagstukken op te lossen, die bijdragen aan het welzijn en de welvaart van Nederlanders. Zo draagt toerisme bij aan het in stand houden van voorzieningenniveau of aan mogelijke groei en een divers banenaanbod (binnen alle opleidingsniveaus).

AMBITIE VELUWE OP 1

VAN DESTINATIEMARKETING NAAR -MANAGEMENT

ONZE AMBITIE

ORGANISATIESTRUCTUUR

GEOGRAFISCHE MARKTFOCUS

SAMENWERKEN AAN DE BESTE VELUWE BELEVING

SAMENHANG, SAMENWERKING & FOCUS

BELEVINGSGEBIEDEN

JAARROND BEZOEK

3. ACTIVITEITENPLAN

Onze activiteiten dragen bij aan het realiseren van onze ambitie en aan de ambitie van Veluwe op 1. We bundelen onze activiteiten in drie categorieën: destinatiemanagement, -ontwikkeling en -marketing. De financiering van onze activiteiten komt voort uit de 14 aangesloten gemeenten, de aangesloten toeristische ondernemers en doormiddel van additioneel gefinancierde projecten.

3.1 DESTINATIEMANAGEMENT

Onze activiteiten dragen bij aan het realiseren van onze ambitie en aan de ambitie van Veluwe op 1. We bundelen onze activiteiten in drie categorieën: destinatiemanagement, -ontwikkeling en -marketing. De financiering van onze activiteiten komt voort uit de 14 aangesloten gemeenten, de aangesloten toeristische ondernemers en doormiddel van additioneel gefinancierde projecten.

STRATEGIE & BELEID

MET ELKAAR IN GESPREK

KENNIS & INZICHT

BELEVINGSGEBIEDEN

REPEAT MARKET APPROACH BELGIË

B2B COMMUNICATIE

3.2 DESTINATIE-ONTWIKKELING

Uit de koppeling tussen de vraag en het aanbod (destinatiemanagement) komen kansen, maar ook keuzes om sommige dingen niet meer te doen. Constant zijn wij bezig met de toekomst van de Veluwe en de ontwikkeling van onze regio, samen met onze partners.

HOUSE OF HOSPITALITY

VELUWEACADEMY - HUMAN CAPITAL

KENNISPROGRAMMA LEEFSTIJLEN

BUITENLAND- PROGRAMMA

MICE-MARKT: DE ZAKELIJKE BEZOEKER

INTERREG HANZESTEDEN

VELUWETASTE (STREEKPRODUCTEN)

VELUWECULTURE (ERFGOED)

3.3 DESTINATIEMARKETING - WERVING

Werven van bezoekers
Om de juiste bezoekers naar de Veluwe te trekken (werving), passend bij het Veluwe aanbod, zetten wij een crossmediale mix in van marketing activiteiten. Wij focussen ons hierin voornamelijk op de doelgroep stijlzoeker en op de winterperiode. Uit onderzoek in 2017, uitgevoerd door Hendrik Beerda, blijkt dat deze doelgroep onvoldoende weet wat de Veluwe te bieden heeft, terwijl er binnen deze groep voldoende bezoekpotentie is.

VISITVELUWE.NL

FACEBOOK & INSTAGRAM

BEZOEKERSMAGAZINE

THEMACAMPAGNES

PERS & PR

TRAVEL TRADE

ZAKELIJKE MARKT PROMOTIE

3.3 DESTINATIEMARKETING - GASTHEERSCHAP

Gastheerschap
De Veluwe wordt bezocht door verschillende doelgroepen, iedereen is welkom. We zien dat vooral de harmoniezoeker de Veluwe goed weet te vinden. Eenmaal in onze regio informeren en inspireren wij onze bezoekers over de diversiteit en mogelijkheden op de Veluwe. Hierin besteden wij veel aandacht aan spreiding in tijd en plaats. Zo zetten wij in op ontlasting van de populaire gebieden, vooral in het hoogseizoen. De harmoniezoeker staat hierin centraal als doelgroep.

BEZOEKERSMAGAZINE VELUWE

RECREATIEKRANT VELUWE

WIDGETS ROUTES & EVENEMENTEN

THEMACAMPAGNE ZOMER

ROUTES OP DE VELUWE

4. PROJECTEN

In de collectieve samenwerking met gemeenten, toeristische ondernemers en tal van andere betrokken partijen, initiëren en coördineren wij diverse projecten en campagnes. Dit zijn opdrachten vanuit een specifiek thema in een regio of vanuit een (regio overschrijdende) verhaallijn, maar ook projecten die wij zelf initiëren of die geïnitieerd worden vanuit onze adviesrol in de ontwikkeling en promotie van de Veluwe. De projecten en campagnes richten zich op de binnenlandse markt, de Belgische markt (Vlaanderen, vanuit ‘Gelderse streken’) en de Duitse markt (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, vanuit ‘Das andere Holland’). Voor de marktbewerking van de internationale markt werken we nauw samen met NBTC Holland marketing. De financiering van deze projecten valt buiten onze reguliere begroting.

In 2020 lopen o.a. de volgende projecten:

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING HANZESTEDEN

GRENZELOZE TOERISTISCHE INNOVATIE #2

GELDERLAND LEVERT JE MOOIE STREKEN...

GELDERLAND HERDENKT

HET VERHAAL VAN GELDERLAND

CHINA LAB (MERKACTIVATIE)

KUNST HOLLAND (MERKACTIVATIE)

5. BEGROTINGEN 2020

STICHTING REGIONAAL BUREAU VOOR TOERISME ARNHEM NIJMEGEN VELUWE

TOERISME VELUWE ARNHEM NIJMEGEN B.V.

HEB JE VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Sam Janssen
Regiocoördinator
06 1270 0818 s.janssen@visitveluwe.nl
Rémon Ridder
Regiocoördinator
088 366 02 50 r.ridder@visitveluwe.nl
JAARPLAN & BEGROTING VISITVELUWE 2020
INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING
2. STRATEGIE
3. ACTIVITEITENPLAN
3.1 DESTINATIEMANAGEMENT
3.2 DESTINATIE-ONTWIKKELING
3.3 DESTINATIEMARKETING - WERVING
3.3 DESTINATIEMARKETING - GASTHEERSCHAP
4. PROJECTEN
5. BEGROTINGEN 2020
CONTACT