ROUTEDASHBOARD

Meer over Yorick Klein Bruinink

Routes zijn de verbindende schakel tussen al het moois dat onze regio te bieden heeft. Als Route marketeer sta ik voor praktische producten waarmee bezoekers gemakkelijk op pad kunnen om onze regio in al haar facetten te beleven. Hierbij zet ik in op producten die voor zowel gebruiker als toeristisch ondernemer interessant zijn én dat is niet voor niets: jaarlijks maken Nederlanders ruim 634 miljoen recreatieve fiets- of wandeltochten! Hoe gaaf is het om daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen?

Geschreven door:
Yorick Klein Bruinink
Route Marketeer

INLEIDING

Eén van de meest ondernomen activiteiten tijdens een bezoek aan – of het spenderen van vrijetijd in – Gelderland is het maken van een wandeling of fietstocht (CVO, 2019). Dit is geen toeval; steeds meer Nederlanders kiezen voor een gezonde en actieve levensstijl wat zich ook terugvertaalt in een actievere vrijetijdsbesteding.

Maar wie is de routegebruiker, wat zoekt hij/zij tijdens het afleggen van een route en op welke manier kan de toeristische branche hierop inspelen? In dit document staan inzichten en cijfers die verder ingaan op deze vraagstukken en u een inzicht kunnen bieden voor de ontwikkeling van uw product of dienst.

Zijn er vragen, tips en/of opmerkingen naar aanleiding van het dashboard? Neem dan gerust contact op!

ACTIEVE BEZOEKERS: WIE ZIJN DAT NOU PRECIES?

Om de bezoeker tijdens het routeproces te kunnen bedienen moet je precies weten wie hij/zij is en welke behoeften hij/zij hebben tijdens het plannen en afleggen van een route. Helaas is dit geen eenvoudig te geven antwoord: er zijn tal van verschillende mogelijkheden om routes te volgen en te beleven en zoveel mensen – zoveel wensen.  Er is dus niet specifiek één doelgroep als dé wandelaar of fietser te bestempelen. Wel zijn er verschillende handvatten beschikbaar die ons verder helpen. 

Eén van deze handvatten is de Leefstijlvinder™. Wanneer er gekeken wordt naar de leefstijlen die Gelderland bezoeken dan zien we dat deze leefstijlen (figuur rechts) bovengemiddeld interesse hebben in het volgen van een route. Op leefstijlvinder.nl lees je meer over welke leefstijlen gevonden zijn, hoe ze zich informeren, boeken en welke media ze gebruiken. Ook kan je zelf een kort testje doen om te bekijken tot welke leefstijl(en) jij het meeste behoort. Bijna niemand past immers 100% in één hokje.

Op de volgende pagina’s wordt verder ingegaan op de belangrijkste routevormen; wandelen, fietsen en sportief fietsen. 

 

AVONTUURZOEKER

INZICHTZOEKER

VERBINDINGSZOEKER

STIJLZOEKER

VERDIEPING: DE WANDELAAR

Stichting Wandelnet heeft in 2016 de Wandelmonitor gepubliceerd. Hierin staat een overzicht met cijfers en statistieken over wandelen en de wandelaar in Nederland. Wist je bijvoorbeeld dat Nederlanders jaarlijks bijna 441 miljoen keer wandelen voor het plezier en wandelen de meest uitgevoerde vrijetijdsactiviteit is? Daarnaast ondernemen Nederlanders jaarlijks 60 miljoen wandelsportactiviteiten van een uur of langer! 

Kijk voor meer informatie over de publicatie van 2016 en de aankomende editie van 2020 op wandelnet.nl

Wandelen in Gelderland 

Wandelfrequentie

Bestedingen 

Redenen om te wandelen

VERDIEPING: DE FIETSER

Het Landelijk Fietsplatform heeft in 2019 de ‘Provinciale rapportage recreatief fietsen’ gepubliceerd. Hierin zijn cijfers over recreatief fietsen uit diverse onderzoeken gecombineerd. Wist je bijvoorbeeld dat er  in 2019 8,1 miljoen recreatieve fietsers zijn in Nederland, samen goed voor 191 miljoen tochten! Vormen die we onderscheiden bij recreatief fietsen zijn: dagtochten, specifieke fietsvakanties en vakanties waarin een fietstocht wordt ondernomen. Op deze pagina zie je een deel van de statistieken die wij voor jullie hebben geselecteerd, mocht je benieuwd zijn naar de gehele publicatie: kijk dan op fietsplatform.nl

 

Redenen om te fietsen in Gelderland:

Fietsomgeving

Bestedingen

VERDIEPING: DE SPORTIEVE FIETSER

De Nederlandse Wielersportbond brengt periodiek een Wielersportmonitor uit met daarin de laatste cijfers over wielersporters in Nederland. Ze gaan daarin onder andere verder in op de omvang, deelsegmenten, uitgavenpatroon en het verschil tussen mountainbikers en wielrenners.

Op deze pagina hebben we de belangrijkste statistieken uit de monitor van 2020 verwerkt waarmee u met uw organisatie kunt inspelen op deze doelgroep.

Benieuwd naar de complete publicaties? Kijk dan op ntfu.nl.

OMVANG

SEGMENTEN

FIETSFREQUENTIE PER SEIZOEN

VEILIGHEID

COVID-19 

COVID-19 

De ontwikkeling die op dit moment de meeste impact op alle sectoren heeft is het COVID-19 virus. Wij zijn als organisatie constant aan het onderzoeken op welke manier moet worden gehandeld om hierop in te spelen. Focus ligt hierbij op het waarborgen van de richtlijnen van het RIVM en het sturen van recreanten zodat drukte in één gebied wordt voorkomen. Wij vragen daarbij ook de hulp vanuit de sector. Mocht u als organisatie willen meedenken of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op! 

Aanleg wandelnetwerken

Aanleg wandelnetwerken

Routenetwerken zijn dynamisch en constant in ontwikkeling. Zo is er op de Veluwe, gestart met de verdere aanleg van een Wandelknooppuntennetwerk. In Lunteren was al een klein routenetwerk te vinden en vanuit het Routebureau Veluwe zijn er in Hoenderloo en op de Veluwezoom 2 nieuwe netwerken aan toegevoegd. Het plan is om dit de komende periode verder uit te rollen over de hele Veluwe. Ook in de Regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen wordt er gewerkt aan een Wandelknooppuntenetwerk. Het plan is om in 2020 te starten met de aanleg van het netwerk in de Liemers en Overbetuwe. 

Verzamelen van data

Verzamelen van data

Eén van de uitdagingen waar we, met name op de Veluwe, voor staan is de drukte in het gebied en de impact die deze heeft op de omgeving. De verhalen over een drukke Veluwezoom waar de auto’s in file de Posbank op rijden zijn bekend. Maar hoe druk het precies is, heeft eigenlijk niemand echt een antwoord op. In april zijn we daarom gestart met een pilot waarmee we wandelaars in het gebied kunnen meten. Hiermee kunnen we geen compleet beeld geven, maar krijgen we wel realtime inzicht op het gebruik van wandelpaden op diverse locaties in eenzelfde gebied. Met behulp van sensoren wordt er op een 4-tal locaties gemeten, de data wordt iedere 15 minuten geupdate en kan ook worden gekoppeld aan andere databronnen. Zo kan bijvoorbeeld ook de impact van het weer op de drukte in het gebied worden bepaald. 

Inrichting startlocaties

Inrichting startlocaties

Startlocaties zijn een belangrijk onderdeel van het routenetwerk: het spreiden van bezoekers begint namelijk bij de inrichting en communicatie van goede startlocaties. Wanneer deze informatie goed wordt gecommuniceerd kunnen mensen van buiten de regio, die vaak met de auto komen, worden geleid naar een startlocatie van een route waar de natuur dit aan kan en de juiste faciliteiten aanwezig zijn. Op de Veluwe zijn dit bijvoorbeeld de Veluwe Transferia die ruimte bieden voor meer dan 100 auto’s én beschikken over een Bezoekerscentrum. Er wordt op dit moment gekeken naar nieuwe type panelen én type locaties om in te spelen op de wensen en behoeften van de gebruiker. 

Onderzoek naar routegebruiker in Gelderland

Onderzoek naar routegebruiker in Gelderland

Op dit moment zijn we in Gelderland bezig met een onderzoek naar de beleving van fietsers en wandelaars die  een route volgen in de Achterhoek, Rivierenland, de regio Arnhem, het Rijk van Nijmegen en op de Veluwe. Er wordt onder andere gekeken naar de type routes die worden afgelegd, startlocaties, de besteding en het gebruik van hulpmiddelen onderweg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. 

HEB JE VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN?

Yorick Klein Bruinink
Route Marketeer
yorick@routesopdeveluwe.nl
ROUTEDASHBOARD
INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
ROUTEGEBRUIKERS
VERDIEPING: DE WANDELAAR
VERDIEPING: DE FIETSER
VERDIEPING: DE SPORTIEVE FIETSER
ONTWIKKELINGEN EN UITDAGINGEN
CONTACT