OVERNACHTINGSACCOMMODATIES

Wat is het aanbod aan logiesaccommodaties op de Veluwe? Hoeveel campings zijn er bijvoorbeeld, of hoeveel hotels? En hoeveel slaapplekken herbergen die? Het staat hier weergegeven. Daarnaast wordt ook gekeken naar de trends: wat zijn de dalers en de stijgers?

Let op: we volgen de cijfers en indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent dat bijvoorbeeld hotels, b&b’s, pensions ed samen in 1 categorie zitten en dat er veelal een ondergrens van 5 slaapplaatsen gehanteerd wordt. Dat laatste betekent dat met name B&B’s, die vaak kleinschaliger zijn dan de overige type accommodaties, waarschijnlijk ondervertegenwoordigd zijn in de cijfers. In werkelijkheid zullen er daar meer van zijn. Desalniettemin geeft het een goed beeld van de stand van zaken. Voor de liefhebber zijn de exacte definities toegevoegd.

AANTAL ACCOMMODATIES

AANTAL SLAAPPLAATSEN

VELUWE VS NEDERLAND

DEFINITIES

OVERNACHTINGSACCOMMODATIES