JAARPLAN & BEGROTING VISIT ARNHEM NIJMEGEN 2020

1. INLEIDING

Toerisme is belangrijk voor de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen: niet alleen zorgde het voor ruim 1,6 miljard euro aan directe bestedingen in 2018, maar er werken ook meer dan 26.000 mensen in deze sector. De verwachting is dat het toerisme in Nederland de komende jaren zal blijven groeien, met name het bezoek uit het buitenland.

Om ervoor te zorgen dat onze regio’s daar ook van gaan profiteren, zullen we samen hard moeten blijven werken aan het imago van en de beleving in onze regio’s. Presentatie van de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen als aantrekkelijke bestemmingen en de toeristische ondernemers als wezenlijk onderdeel daarvan, is daarom van groot belang: zo zorgen we er samen voor dat zowel de regio’s als onze partners zichtbaar en vindbaar zijn.

2. STRATEGIE

Het denken in economische waarde is lang dominant geweest binnen onze sector. Anno 2020 zien wij toerisme als middel om grotere maatschappelijke vraagstukken op te lossen, die bijdragen aan het welzijn en de welvaart van alle Nederlanders. Zo draagt toerisme bij aan het in stand houden van het voorzieningenniveau en aan mogelijke groei en een divers banenaanbod (binnen alle opleidingsniveaus).

NBTC Holland Marketing heeft daarom, in samenwerking met Visit Arnhem Nijmegen en vele andere partners, Perspectief 2030 opgesteld: een nieuwe visie op de bestemming Nederland, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme. Dit geldt voor zowel bewoners, bezoekers als bedrijven en met aandacht voor zaken als werkgelegenheid, mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.

SAMEN WERKEN AAN EEN NIEUW TOEKOMST- PERSPECTIEF

VAN DESTINATIE MARKETING NAAR -MANAGEMENT

ONZE AMBITIE

ORGANISATIESTRUCTUUR

GEOGRAFISCHE MARKTFOCUS

SAMENWERKEN AAN DE BESTE BELEVING

EEN COMPLETE AANPAK

SAMENHANG, SAMENWERKING & FOCUS

3. ACTIVITEITENPLAN

Onze activiteiten dragen bij aan het realiseren van onze ambitie en aan de ambitie van de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. We bundelen onze activiteiten in drie categorieën: destinatiemanagement, – ontwikkeling en – marketing. De financiering van onze activiteiten komt voort uit de 19 aangesloten gemeenten, de aangesloten toeristische ondernemers en door middel van additioneel gefinancierde projecten.

3.1 DESTINATIEMANAGEMENT

Onze activiteiten dragen bij aan het realiseren van onze ambitie en aan de ambitie van de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. We bundelen onze activiteiten in drie categorieën: destinatiemanagement, – ontwikkeling en – marketing. De financiering van onze activiteiten komt voort uit de 19 aangesloten gemeenten, de aangesloten toeristische ondernemers en door middel van additioneel gefinancierde projecten.

STRATEGIE & BELEID

MET ELKAAR IN GESPREK

KENNIS & INZICHT

REPEAT MARKET APPROACH BELGIË

B2B COMMUNICATIE

3.2 DESTINATIEONTWIKKELING

Uit de koppeling tussen de vraag en het aanbod (destinatiemanagement) komen kansen, maar ook keuzes om sommige dingen niet meer te doen. Constant zijn wij bezig met de toekomst en de ontwikkeling van onze regio’s, samen met onze partners.

KENNISPROGRAMMA LEEFSTIJLEN

BUITENLANDPROGRAMMA

MICE-MARKT: DE ZAKELIJKE MARKT

INTERREG HANZESTEDEN

3.3 DESTINATIEMARKETING - WERVING

Werven van bezoekers
Om de juiste bezoekers naar de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen te trekken (werving), passend bij het regio aanbod, zetten wij een crossmediale mix in van marketing activiteiten, afgestemd op de gewenste doelgroepen.

TOERISTISCHE WEBSITES

FACEBOOK & INSTAGRAM

BEZOEKERSMAGAZINES

THEMACAMPAGNES

PERS & PR

TRAVEL TRADE

ZAKELIJKE MARKT PROMOTIE

3.3 DESTINATIEMARKETING - GASTHEERSCHAP

Gastheerschap

Regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen worden bezocht door verschillende doelgroepen, iedereen is welkom. Eenmaal in onze regio informeren en inspireren wij onze bezoekers over de diversiteit en mogelijkheden. In onze communicatie zetten wij (één van) de doelgroepen inzichtzoekers, plezierzoekers, harmoniezoekers en stijlzoekers centraal.

EEN NIEUWE VISIE OP GASTHEERSCHAP

VIERDAAGSEBED.NL

GROEPSBEGELEIDING

TOERISTISCHE BEWEGWIJZERING

BEZOEKERSMAGAZINES IN DE REGIO

WIDGET ROUTES & EVENEMENTEN

ROUTES IN DE REGIO

4. PROJECTEN

In de collectieve samenwerking met gemeenten, toeristische ondernemers en tal van andere betrokken partijen, initiëren en coördineren wij diverse projecten en campagnes. Dit zijn opdrachten vanuit een specifiek thema in een regio of vanuit een (regio overschrijdende) verhaallijn, maar ook projecten die wij zelf initiëren of die geïnitieerd worden vanuit onze adviesrol in de ontwikkeling en promotie van de Regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. De projecten en campagnes richten zich op de binnenlandse markt, de Belgische markt (Vlaanderen, vanuit ‘Gelderse streken’) en de Duitse markt (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, vanuit ‘Das andere Holland’). Voor de marktbewerking van de internationale markt werken we nauw samen met NBTC Holland marketing. De financiering van deze projecten valt buiten onze reguliere begroting.

In 2020 lopen o.a. de volgende projecten:

GRENZELOZE TOERISTISCHE INNOVATIE #2

GELDERLAND LEVERT JE MOOIE STREKEN...

GELDERLAND HERDENKT

HET VERHAAL VAN GELDERLAND

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

EUROPEES NETWERK INDUSTRIECULTUUR

RHEIJNLAND XPERIENCES

LANDGOEDFESTIVAL

WANDELNETWERKEN

UPGRADE FIETSNETWERK

5. BEGROTINGEN 2020

STICHTING REGIONAAL BUREAU VOOR TOERISME ARNHEM NIJMEGEN VELUWE

TOERISME VELUWE ARNHEM NIJMEGEN

HEB JE VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Lieke van der Bruggen
Regiocoördinator
088 366 02 50 l.vanderbruggen@visitarnhemnijmegen.nl
JAARPLAN & BEGROTING VISIT ARNHEM NIJMEGEN 2020
INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING
2. STRATEGIE
3. ACTIVITEITENPLAN
3.1 DESTINATIEMANAGEMENT
3.2 DESTINATIEONTWIKKELING
3.3 DESTINATIEMARKETING - WERVING
3.3 DESTINATIEMARKETING - GASTHEERSCHAP
4. PROJECTEN
5. BEGROTINGEN 2020
CONTACT