Gelderse Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen

Deelname 2023

Intro

Op 9 december 2020 is de Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (hierna KBL) vastgesteld. Hiermee zetten we de koers uit hoe wij de komende jaren in de provincie Gelderland het unieke karakter van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (lees verder: KBL) willen benutten ten behoeve van het toeristisch en narratief potentieel in de provincie.  

De visie kent een aantal speerpunten/taakvelden die wij in een jaarlijks uitvoeringsprogramma uitwerken. Deze presentatie geeft een overzicht van alle activiteiten van die taakvelden voor 2023.  

Kennis- en netwerkprogramma

De meerwaarde van onderlinge samenwerking tussen de Gelderse KBL zit in het bieden van inspiratie, het ontwikkelen en delen van kennis en ervaringen, het opbouwen van data en het toepassen van kennis. Het jaarlijkse netwerkprogramma bestaat uit:  

  1. Twee netwerkbijeenkomsten per jaar
    Netwerken, stellen vragen, delen van uitdagingen en ervaringen en inhoudelijke inspiratie 
  2. Eén kijkje in keuken tour per jaar
    Inspiratie bieden en praktijkervaringen met elkaar uit wisselen.  

Aanbod- en Productontwikkeling

Storytelling & versterken van de beleving

Bezoeker ‘vasthouden’

Beter bedienen van de Duitse gast

Branding

Merkpositionering
Gelderland beschikt over sterke streekmerken, zoals Achterhoek, Betuwe, Veluwe, regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. We kiezen er daarom voor om de Gelderse KBL een plek te geven binnen die regioprofilering. KBL vormen een thematiek, zoals ook fietsen, wandelen, gastronomie etc. Voordeel van de keuze, om de regio als merkparaplu te laten fungeren, is dat je de gezamenlijkheid met ander toeristisch aanbod kunt opzoeken. Benadrukking van de veelzijdigheid van de regio maakt de profilering sterker. 

Iconen en storytelling
De genoemde streekmerken laden we dus met de thematiek en verhalen van de Gelderse KBL. We positioneren ze als iconen en presenteren ze middels verhalen. Die verhalen worden zodanig verwerkt, dat zij de inspiratie vormen voor een bezoek.  

Het door sKBL geschreven narratief biedt daar een ruime aanzet voor. Deze vertalen we naar praktisch inzetbare teksten, geschikt voor de bezoekers. Ook gaan we meer user generated content inzetten. Omdat het doel is om de lokale inwoner meer te betrekken, willen we deze zelf podium geven binnen de campagne. En ten slotte is er budget om eventueel extra beeldmateriaal te maken. 

Gezamenlijke herkenbaarheid 
Een gezamenlijke herkenbaarheid is essentieel en moet aansluiten op de regiomerken en de individuele merken van de KBL. We kiezen er daarom voor om een gezamenlijke pay-off te creëren en als verbinder toe te passen in alle uitingen.  

Marketing nationaal

Doelstelling

Doelgroep

Campagne

Inzet middelen

Marketing internationaal

Doelstellingen

Doelgroep

Campagnes

Duitse markt

Vlaamse markt

Overzicht pakketten

We bieden de KBL’s de mogelijkheid zich in te kopen. Per jaar kunnen ze kiezen voor opname van hun locatie in de campagne. Er zijn drie verschillende pakketten af te nemen. Hiernaast een overzicht van de campagne-onderdelen die per pakket inclusief zijn.

 

Gelderse Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen
Inhoudsopgave
Intro
Kennis- en netwerkprogramma
Aanbod- en Productontwikkeling
Branding
Marketing nationaal
Marketing internationaal
Overzicht pakketten