Bewoners Marketing

Geschreven door:
Omar van Beek
Business Intelligence Marketeer

Herkomst Gemeentes Zomer 2022

Voor alle 280 meetgebieden uit de Visitor Data Monitor gekeken naar de herkomst van de bezoekers. Dit vervolgens per gemeente samengebracht. Per regio is op volgorde van aantallen te zien waar de meeste bezoekers vandaan komen.

Regio Arnhem

Rijk van Nijmegen

Veluwe

Herkomst Gemeentes Najaar 2022

Voor alle 280 meetgebieden uit de Visitor Data Monitor gekeken naar de herkomst van de bezoekers. Dit vervolgens per gemeente samengebracht. Per regio is op volgorde van aantallen te zien waar de meeste bezoekers vandaan komen.

Regio Arnhem

Rijk van Nijmegen

Veluwe

Leefstijlen

Aan de rechterkant een overzicht van de leefstijlen voor de meest populaire gemeentes binnen onze regio’s. De percentages per gemeente zijn afgezet tegen het landelijke percentuele gemiddelde per leefstijl. Op deze manier is snel te zien of een gemeente voor een bepaalde leefstijl over- of ondervertegenwoordigd is.

Online Bezoeker

Voor deze data is er gekeken naar de gegevens van de B2C visit websites en de daarbij behorende sociale kanelen.

Regio Arnhem

Rijk van Nijmegen

Veluwe

Bewoners Marketing
Herkomst Gemeentes Zomer 2022
Herkomst Gemeentes Najaar 2022
Leefstijlen
Online Bezoeker