BESTEMMING NIJMEGEN SITUATIESCHETS 2023

Geschreven door:
Omar van Beek
Business Intelligence Marketeer

SAMENVATTING

Beste lezer,

Inleidend op het gesprek tussen onze organisaties, hebben we bekende data en informatie over recreatie en vrije tijd in de bestemming Nijmegen in kaart gebracht. Dit lichten we in deze rapportage toe in twee onderdelen:

  • De bezoeker van Nijmegen
  • De bewoner van Nijmegen

De informatie in deze rapportage dient vertrouwelijk behandeld te worden.

De bezoeker van Nijmegen
Kijkend naar de data en informatie over de bezoeker op basis van de leefstijlen van de Leefstijlvinder, dan concluderen we dat Nijmegen vooral wordt bezocht door de:

Kijken we naar het aantal bezoekers, dan zien we dat er, na twee coronajaren, weer een stijgende lijn in aantallen bezoekers zit. Van de regio’s in Gelderland staat regio Arnhem Nijmegen op de derde plek als populaire bestemming. Ook het aantal verblijfsgasten in de regio is weer aan het stijgen (828.000 in 2021 in regio Arnhem Nijmegen). De gemiddelde verblijfsduur zat in 2021 op 2.3 nachten per verblijf.

Bezoekers komen vooral uit Nijmegen, de regio rondom Nijmegen en uit de grote steden in de Randstad. Kijken naar inkomend verkeer dan weten de Duitsers uit de grensregio en de Vlamingen Nijmegen te vinden. De data uit onze online kanalen bevestigd dit beeld.

De bewoner van Nijmegen
Kijkend naar de leefstijlen van de bewoners van Nijmegen, concluderen we dat de volgende leefstijlen het beste vertegenwoordigd zijn:

De grootste leeftijdsgroep in Nijmegen is de 25-44 jarigen, met een gemiddeld besteedbaar inkomen van € 35.000,- per huishouden.

DE BEZOEKER VAN NIJMEGEN

Wat is de leefstijl van de bezoeker?

Hoeveel bezoekers zijn er?

Wat doen bezoekers?

Waar komen bezoekers vandaan?

Wat is het aantal overnachtingen van bezoekers?

Wie is de online bezoeker?

DE BEWONER VAN NIJMEGEN

Wie is de bewoner?

Hoeveel bewoners zijn er?

Contact

Marjolein van Doorne
Marketing Manager
088 - 366 0250 m.vandoorne@toerismevan.nl
Denise ten Broeke
Online & data marketeer
088 - 366 0266 d.tenbroeke@toerismevan.nl
Omar van Beek
Business Intelligence Marketeer
088 - 366 0283 o.vanbeek@toerismevan.nl
BESTEMMMING NIJMEGEN SITUATIESCHETS 2023
INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING
DE BEZOEKER VAN NIJMEGEN
DE BEWONER VAN NIJMEGEN
Contact