BESTEMMING ARNHEM SITUATIESCHETS

Geschreven door:
Omar van Beek
Business Intelligence Marketeer

SAMENVATTING

Beste lezer,

Citymarketing Arnhem (CMA), Platform Binnenstad Arnhem (PBA), Visit Arnhem Nijmegen (VAN) en Gemeente Arnhem hebben een gezamenlijke marketingstrategie en uitvoeringsplan opgesteld voor de bestemming Arnhem, gericht op de (potentiële) bezoeker. Ter ondersteuning van deze strategie en plan hebben we bekende data en informatie over recreatie en vrije tijd in de bestemming Arnhem in kaart gebracht. Dit lichten we in deze rapportage toe in drie onderdelen:

  • De bezoeker van Arnhem
  • De bewoner van Arnhem
  • Het recreatieve aanbod in de regio

De informatie in deze rapportage dient vertrouwelijk behandeld te worden.

De bezoeker van Arnhem
Kijkend naar de data en informatie over de bezoeker op basis van de leefstijlen van de Leefstijlvinder, dan concluderen we dat Arnhem vooral wordt bezocht door de:

Kijken we naar het aantal bezoekers, dan zien we dat er, na twee coronajaren, weer een stijgende lijn in aantallen bezoekers zit (8 miljoen bezoekers in centrum Arnhem in eerste half jaar 2022). Van de regio’s in Gelderland staat regio Arnhem Nijmegen op de derde plek als populaire bestemming. Ook het aantal verblijfsgasten in de regio is weer aan het stijgen (828.000 in 2021 in regio Arnhem Nijmegen). De gemiddelde verblijfsduur zat in 2021 op 2.3 nachten per verblijf.

Bezoekers komen vooral uit Arnhem, de regio rondom Arnhem en uit de grote steden in de Randstad. Kijken naar inkomend verkeer dan weten de Duitsers uit de grensregio en de Vlamingen Arnhem te vinden. De data uit onze online kanalen bevestigd dit beeld.

De bewoner van Arnhem
Kijkend naar de leefstijlen van de bewoners van Arnhem, concluderen we dat de volgende leefstijlen het beste vertegenwoordigd zijn:

De grootste leeftijdsgroep in Arnhem is de 25-44 jarigen, met een gemiddeld besteedbaar inkomen van € 37.400,- per huishouden.

Het recreatieve aanbod
Kijken we naar het aanbod in de regio Arnhem Nijmegen (pre-corona) valt 55% in de categorie ‘slow leisure’, 14% in ‘experience leisure’ en 31% in ‘urban leisure’:

  • Slow leisure = bewust genieten van de (natuurlijke) omgeving
  • Experience leisure = actief worden betrokken in de beleving van een activiteit
  • Urban leisure = passief worden betrokken in de beleving van een activiteit

Dit aanbod kan als volgt gelinkt worden aan:

De bezoeker
De bezoeker van de regio Arnhem Nijmegen is geïnteresseerd in: Slow leisure 45% / Experience leisure 25% / Urban leisure 30%. Er is momenteel voldoende aanbod aan slow leisure en urban leisure voor de Nederlandse bezoeker. Voor activiteiten onder de noemer experience leisure is wel ruimte voor ontwikkeling.

De bewoner
De bewoner van de regio Arnhem Nijmegen is geïnteresseerd in: Slow leisure 40% / Experience leisure 28% / Urban leisure 32%. Er is momenteel (meer dan) voldoende aanbod aan slow leisure voor de inwoners van de regio. Voor activiteiten onder de noemer experience leisure en (in mindere mate) urban leisure is wel ruimte voor ontwikkeling.

De Duitse bezoeker
De Duitse bezoeker van de regio Arnhem Nijmegen is geïnteresseerd in: Slow leisure 49% / Experience leisure 22% / Urban leisure 29%. Er is momenteel voldoende aanbod aan slow leisure en urban leisure. Voor activiteiten onder de noemer experience leisure is wel ruimte voor ontwikkeling.

De Vlaamse bezoeker
De Vlaamse bezoeker van de regio Arnhem Nijmegen is geïnteresseerd in: Slow leisure 47% / Experience leisure 25% / Urban leisure 28%. Er is momenteel voldoende aanbod aan slow leisure en urban leisure voor de Vlaamse bezoeker. Voor activiteiten onder de noemer experience leisure is wel ruimte voor ontwikkeling.

DE BEZOEKER VAN ARNHEM

Wat is de leefstijl van de bezoeker?

Hoeveel bezoekers zijn er?

Wat doen bezoekers?

Waar komen bezoekers vandaan?

Wat is het aantal overnachtingen van bezoekers?

Wie is de online bezoeker?

DE BEWONER VAN ARNHEM

Wie is de bewoner?

Hoeveel bewoners zijn er?

HET RECREATIEVE AANBOD

Het totale recreatieve aanbod in de bestemming Arnhem is niet geheel inzichtelijk. Er is geen onderzoek bekend gericht op uitsluitend het aanbod in Arnhem.

In de regio
In opdracht van Visit Arnhem Nijmegen is er pre-corona wel onderzoek gedaan naar de impact van de vrijetijdseconomie in de regio Arnhem Nijmegen. De basis is een consumentenpanel van 2000 personen bestaande uit binnen- en buitenlandse bezoekers. Deze data wordt vergeleken en aangevuld door het ContinuVakantieOnderzoek en mobiele data. De uitkomsten hiervan lees je in de blokken rechts. Zowel voor bezoekers als bewoners is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten worden ondernomen bij het (verblijfs-) bezoek aan de regio en aan welke activiteiten behoefte is.

Aanvullend onderzoek gewenst?
Een vervolg op dit onderzoek, specifiek gericht op Arnhem, kan uitgevoerd worden. Wenselijk ook inclusief een gedetailleerde inventarisatie van het toeristisch en recreatieve aanbod van Arnhem.

 

Aanbod in de regio

Voor de bezoeker

Voor de bewoner

Voor de Duitse bezoeker

Voor de Vlaamse bezoeker

Kansenkaart regio Arnhem Nijmegen

ARNHEM TOERISME SITUATIE 2022
INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING
DE BEZOEKER VAN ARNHEM
DE BEWONER VAN ARNHEM
HET RECREATIEVE AANBOD